Tema for konferansen i 2022 var Akselerere det grønne skiftet – hvordan kutte 55 % innen 2030?

Se konferansen i opptak på regjeringen.no.