Næringsminister Jan Christian Vestre inviterer til Eierskapskonferansen 2023

Carl Bildt er årets hovedinnleder.

Den norske stat har eierandeler i 69 selskaper, og eier om lag en femtedel av verdiene på Oslo Børs. Det er derfor sentralt for staten som eier og den norske økonomien hvordan norske selskaper forstår og håndterer globale og geopolitiske endringer. Hvordan påvirker dette selskapenes strategi og måloppnåelse – hvilke utfordringer og muligheter skaper det?

Program

Moderator

Sofie Høgestøl

Innledning

Næringsminister Jan Christian Vestre

Hovedinnlegg

Geopolitiske utviklingstrekk, sikkerhetspolitikk og internasjonal økonomi
Carl Bildt, Sveriges tidligere statsminister og utenriksminister

Samtale

Selskaper i endring: Hvordan påvirker geopolitiske endringer selskapers strategi?

Her vil du møte:

  • Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International
  • Lisa Edvardsen Haugan, administrerende direktør i Kongsberg Maritime
  • Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst

Paneldebatt

Verdikjeder i endring: Geopolitiske endringer påvirker verdikjeder – hvilke risiko og hvilke nye muligheter gir dette?

Her vil du møte:

  • Ulf Sverdrup, direktør i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
  • Kristin Halvorsen, direktør i CICERO Senter for klimaforskning
  • Andreas Thorsheim, administrerende direktør i Otovo
  • Marianne Bergmann Røren, administrerende direktør i Mesta
  • Morten Borge, konsernsjef i Ferd

Refleksjoner

Næringsminister Jan Christian Vestre og Sofie Høgestøl

Endringer kan forekomme.

Meld deg på konferansen her.