Om Eierskapskonferansen

Eierskapskonferansen er et årlig arrangement for ledere i norsk næringsliv og samfunnsliv.  Konferansen arrangeres av Nærings- og fiskeridepartementet og belyser aktuelle temaer som er av betydning for staten som eier og norsk næringsliv.

Tema: Kunstig intelligens – hvordan kan norske selskaper utnytte mulighetene?

Tirsdag 11. juni kl. 14:00-17:30
MUNCH Bjørvika: Munchmuseet, Edvard Munchs plass 1, Oslo


Utviklingen innenfor kunstig intelligens og digitalisering går i rekordfart. For staten som eier og norsk næringsliv er det avgjørende at selskapene utnytter innovasjonskraften og mulighetene for økt verdiskaping som ligger i kunstig intelligens. Gjennom konkrete eksempler fra selskaper og innlegg fra ledere og eksperter, vil konferansen belyse muligheter og utfordringer knyttet til kunstig intelligens – både når det gjelder selskapenes kompetansebehov, grønn omstilling og verdiskaping, samt betydningen for selskapenes sikkerhets- og aktsomhetsvurderinger.

For de som vil følge Eierskapskonferansen digitalt, strømmes den her.

Eierskapskonferansen 2023 kan du se her.

Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway, er årets moderator.